Wie is aXis

aXis is gespecialiseerd in het structureren en begeleiden van interactieve processen op het gebied van ruimtelijke vraagstukken.

Deze vraagstukken vatten wij breed op; het betreft stedelijke ontwikkeling, landelijk gebied, openbare ruimte, watermanagement en infrastructuur. Van rijksbeleid tot en met gemeentelijk planniveau.

 

Onze adviseurs hebben een brede ervaring met integrale planontwikkeling, interactieve beleidsvorming, implementatietrajecten en project- en programmamanagement.

 

Onze klanten zijn met name de (semi)overheden. Voor hen zetten wij ons in als procesmanager, adviseur, sparringpartner of interimmanager.