aXis

Een verbinding tussen twee punten een as brengt krachten over.
Zo ontstaat beweging die tot resultaat leidt.

Een assenstelsel zorgt voor structuur
structuur is een voorwaarde om het doel te bereiken.

Een assenstelsel symboliseert ruimte
de leefomgeving die onze opdrachtgevers willen veranderen.

De spil waaromheen de spaken van een wiel draaien
Samen met hen bewaakt aXis de kwaliteit.